Идеи в сфере народного образования Beta

O'quvchilar tarbiyasini oshirishning yangicha yondashuvi

Описание предложения

Maktab o'quvchilarining sonidan kelib chiqib har 800 nafar o'quvchiga IIB xodimlarini biriktirish. Haftada boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun 1 soat, yuqori sinf o’quvchilari bilan ishlash uchun 2 soat vaqt ajratish. Tarbiyasi og’ir va notinch oila farzandlari bilan haftada 4 soat targ’ibot - tashviqot ishlarini olib borish.

Целесообразность идеи / предложения

Yangicha yondashuvdan maqsad: - o’quvchilarda Vatanparvarlik hissini uyg’otish va rivojlantirish; - o’quvchilarni kasbga yo’naltirish; - mas’uliyatli bo’lishga undash; - o’quvchilarni bir maqsad yo’lida birlashtirish:

Возможные пути реализации идеи / предложения

Avval sinov tarzida Respublikaning 10% maktablari jalb qilinishi kerak.

Комментарии (0)

Нет комментариев