Ideas in the field of public education Beta

O'quvchilar tarbiyasini oshirishning yangicha yondashuvi

Description of the proposal

Maktab o'quvchilarining sonidan kelib chiqib har 800 nafar o'quvchiga IIB xodimlarini biriktirish. Haftada boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun 1 soat, yuqori sinf o’quvchilari bilan ishlash uchun 2 soat vaqt ajratish. Tarbiyasi og’ir va notinch oila farzandlari bilan haftada 4 soat targ’ibot - tashviqot ishlarini olib borish.

Relevance of idea / proposal

Yangicha yondashuvdan maqsad: - o’quvchilarda Vatanparvarlik hissini uyg’otish va rivojlantirish; - o’quvchilarni kasbga yo’naltirish; - mas’uliyatli bo’lishga undash; - o’quvchilarni bir maqsad yo’lida birlashtirish:

Possible ways to implement the idea / proposal

Avval sinov tarzida Respublikaning 10% maktablari jalb qilinishi kerak.

Comments (0)

No comments