Xalq ta'limi sohasidagi g'oyalar Beta

Maktab fan o’qituvchi va o’quvchilarda dars mashg’ulotlarini qadrlashga o’rgatish. Yakuniy nazorat

Gʻoya tavsifi

Maktab fan o’qituvchi va o’quvchilarda dars mashg’ulotlarini qadrlashga o’rgatish. Yakuniy nazorat

Gʻoya/taklifning maqsadga muvofiqligi

Ta'limda o'qituvchi va o'quvchi bilimi bir vaqtda baholash va reytingini yuritish

Gʻoya/taklifni amalga oshirish yoʻllari

Internetda Onlayn tarzda

Izohlar (0)

Izohlar yo'q