Ideas in the field of public education Beta

Maktab fan o’qituvchi va o’quvchilarda dars mashg’ulotlarini qadrlashga o’rgatish. Yakuniy nazorat

Description of the proposal

Maktab fan o’qituvchi va o’quvchilarda dars mashg’ulotlarini qadrlashga o’rgatish. Yakuniy nazorat

Relevance of idea / proposal

Ta'limda o'qituvchi va o'quvchi bilimi bir vaqtda baholash va reytingini yuritish

Possible ways to implement the idea / proposal

Internetda Onlayn tarzda

Comments (0)

No comments