Идеи в сфере народного образования Beta

Maktab fan o’qituvchi va o’quvchilarda dars mashg’ulotlarini qadrlashga o’rgatish. Yakuniy nazorat

Описание предложения

Maktab fan o’qituvchi va o’quvchilarda dars mashg’ulotlarini qadrlashga o’rgatish. Yakuniy nazorat

Целесообразность идеи / предложения

Ta'limda o'qituvchi va o'quvchi bilimi bir vaqtda baholash va reytingini yuritish

Возможные пути реализации идеи / предложения

Internetda Onlayn tarzda

Комментарии (0)

Нет комментариев