Xalq ta'limi sohasidagi g'oyalar Beta

Bugungi kun maktabi qanday bo'lishi kerak?

Gʻoya tavsifi

Bugungi Kun yoshlari ertangi kelajak mevalari shunday ekan ularni har qanday yod tushunchalardan himoya qilish va shuningdek to'g'ri ta'lim-tarbiya berish har birimizning burchimizdir. Biz pedagoglar buning uchun mas'ul shaxslardirmiz

Gʻoya/taklifning maqsadga muvofiqligi

Bugungi kun yoshlari ertangi kelajagimiz shuning uchun eng e'tiborni maktablarga qaratish kerak.

Gʻoya/taklifni amalga oshirish yoʻllari

1. Ta'lim sohasiga berilayotgan imkoniyatlardan keng foydalanish. 2. Eskirgan metodlarni bekor qilish. 3. Yoshlarni tanqidiy va mustaqil fikrlashga o'rgatish

Izohlar (0)

Izohlar yo'q