Идеи в сфере народного образования Beta

Bugungi kun maktabi qanday bo'lishi kerak?

Описание предложения

Bugungi Kun yoshlari ertangi kelajak mevalari shunday ekan ularni har qanday yod tushunchalardan himoya qilish va shuningdek to'g'ri ta'lim-tarbiya berish har birimizning burchimizdir. Biz pedagoglar buning uchun mas'ul shaxslardirmiz

Целесообразность идеи / предложения

Bugungi kun yoshlari ertangi kelajagimiz shuning uchun eng e'tiborni maktablarga qaratish kerak.

Возможные пути реализации идеи / предложения

1. Ta'lim sohasiga berilayotgan imkoniyatlardan keng foydalanish. 2. Eskirgan metodlarni bekor qilish. 3. Yoshlarni tanqidiy va mustaqil fikrlashga o'rgatish

Комментарии (0)

Нет комментариев