Ideas in the field of public education Beta

Bugungi kun maktabi qanday bo'lishi kerak?

Description of the proposal

Bugungi Kun yoshlari ertangi kelajak mevalari shunday ekan ularni har qanday yod tushunchalardan himoya qilish va shuningdek to'g'ri ta'lim-tarbiya berish har birimizning burchimizdir. Biz pedagoglar buning uchun mas'ul shaxslardirmiz

Relevance of idea / proposal

Bugungi kun yoshlari ertangi kelajagimiz shuning uchun eng e'tiborni maktablarga qaratish kerak.

Possible ways to implement the idea / proposal

1. Ta'lim sohasiga berilayotgan imkoniyatlardan keng foydalanish. 2. Eskirgan metodlarni bekor qilish. 3. Yoshlarni tanqidiy va mustaqil fikrlashga o'rgatish

Comments (0)

No comments