Идеи в сфере народного образования Beta

o'quvchilarning musiaa merosoga muhabbat ruhida tarbiyslashda musiqa madaniyati fanining o"rni

Описание предложения

barkamol avlodni milliy musiqa ijodiyoti asosida tarbiyalash

Целесообразность идеи / предложения

milliy musiqa ma'naviybarkamollikning namunasi ekanligi , musiqa merosiga muhabbat ruhini shakllantirish

Возможные пути реализации идеи / предложения

xalq musiqasi orqali yoshlar ta'lim- tarbiyas do"stlik , mehmondodtlik, odamgarchilik zukkolik, ozodalik, mardlik ,muhimi ona Vatanga xalqiga muhabbat uyg'otish

Комментарии (0)

Нет комментариев