Ideas in the field of public education Beta

o'quvchilarning musiaa merosoga muhabbat ruhida tarbiyslashda musiqa madaniyati fanining o"rni

Description of the proposal

barkamol avlodni milliy musiqa ijodiyoti asosida tarbiyalash

Relevance of idea / proposal

milliy musiqa ma'naviybarkamollikning namunasi ekanligi , musiqa merosiga muhabbat ruhini shakllantirish

Possible ways to implement the idea / proposal

xalq musiqasi orqali yoshlar ta'lim- tarbiyas do"stlik , mehmondodtlik, odamgarchilik zukkolik, ozodalik, mardlik ,muhimi ona Vatanga xalqiga muhabbat uyg'otish

Comments (0)

No comments