Идеи в сфере народного образования Beta

Tizim+Tugun=YECHIM

Описание предложения

Yurtimizda ta'lim sohasida qilinishi kerak bo'lgan o'zgarishlar. Dars beruvchi va dars oluvchi. Jamoat madaniyati va h.k.

Целесообразность идеи / предложения

Har bir jamiyatda bilimga e'tibor sustlashar ekan, jamiyat kelajagi mavhumlashadi. Demakki, bilim sohasida boshqalardan ko'ra ko'proq islohotlar qilish kerak va zarur.

Возможные пути реализации идеи / предложения

Bosqichma bosqich. Bor e'tiborni ayni sohaga qaratgan holda, aniq rejalar asosida, bog'liqlikni saqlab qolgan holatda

Комментарии (0)

Нет комментариев