Ideas in the field of public education Beta

Tizim+Tugun=YECHIM

Description of the proposal

Yurtimizda ta'lim sohasida qilinishi kerak bo'lgan o'zgarishlar. Dars beruvchi va dars oluvchi. Jamoat madaniyati va h.k.

Relevance of idea / proposal

Har bir jamiyatda bilimga e'tibor sustlashar ekan, jamiyat kelajagi mavhumlashadi. Demakki, bilim sohasida boshqalardan ko'ra ko'proq islohotlar qilish kerak va zarur.

Possible ways to implement the idea / proposal

Bosqichma bosqich. Bor e'tiborni ayni sohaga qaratgan holda, aniq rejalar asosida, bog'liqlikni saqlab qolgan holatda

Comments (0)

No comments