Идеи в сфере народного образования Beta

Уқувчилар ижодий тафаккурини очиб бериш.

Описание предложения

Уқувчилар ижодий тафаккурини очиб бериш.

Целесообразность идеи / предложения

1. Ӯқувчиларни Она-Ватанга содиқлик ҳақида тушунча бериш. 2. Замонавий техникадан фойдаланишда фаннинг ролини курсатиш. 3. Ҳарбий техникани ривожлантиришда физиканинг роли ва аҳамиятини тушунтириш. 4. Ҳарбий техника ва физика фаннининг узаро алоқасини очиб бериш. Уқувчиларни ҳарбий ватанпарварлик рӯҳида тарбиялашда ҳарбиқ техниканинг физик асосларини Ӯзбекистон олимлар ва конструкторларининг ҳарбий техникани такомиллаштиришдаги ютуқларини алоҳида қайд қилиб бориш зарур.

Возможные пути реализации идеи / предложения

Ҳарбий қисмлар билан алоқани мустаҳкамлаб бориш,саёҳат уюштириш,замонавий техника воситалари билан таништириш ва бошқа омиллар

Комментарии (0)

Нет комментариев