Ideas in the field of public education Beta

Уқувчилар ижодий тафаккурини очиб бериш.

Description of the proposal

Уқувчилар ижодий тафаккурини очиб бериш.

Relevance of idea / proposal

1. Ӯқувчиларни Она-Ватанга содиқлик ҳақида тушунча бериш. 2. Замонавий техникадан фойдаланишда фаннинг ролини курсатиш. 3. Ҳарбий техникани ривожлантиришда физиканинг роли ва аҳамиятини тушунтириш. 4. Ҳарбий техника ва физика фаннининг узаро алоқасини очиб бериш. Уқувчиларни ҳарбий ватанпарварлик рӯҳида тарбиялашда ҳарбиқ техниканинг физик асосларини Ӯзбекистон олимлар ва конструкторларининг ҳарбий техникани такомиллаштиришдаги ютуқларини алоҳида қайд қилиб бориш зарур.

Possible ways to implement the idea / proposal

Ҳарбий қисмлар билан алоқани мустаҳкамлаб бориш,саёҳат уюштириш,замонавий техника воситалари билан таништириш ва бошқа омиллар

Comments (0)

No comments