Идеи в сфере народного образования Beta

O'quvchilarga diniy ta'limot ham berish.

Описание предложения

O'ylashimcha,maktablarda diniy ta'limotni ham yo'lga qo'yilishi o'quvchilarning tarbiyasini yanada go'zallashishiga hech shubham yo'q.Ta'lim bor joyda,avvalo,tarbiya bo'lmog'i kerak.

Целесообразность идеи / предложения

Din bu insonni yana xulqli va yanada pokiza qiladi.Demak,bunday insonlardan hech qanday yomonlik chiqmaydi,o'qituvchiga hurmat yanada ortadi.Bu esa albatta ta'lim sifatini oshishiga olib keladi.

Возможные пути реализации идеи / предложения

Maktablarda ham fanlar kesimida diniy darslarni ham yo'lga qo'yish kerak.Bu darslarni oddiy o'qituvchilar emas,balki,dindan xabari bor din peshvolari o'tishi kerak.

Комментарии (0)

Нет комментариев