Ideas in the field of public education Beta

O'quvchilarga diniy ta'limot ham berish.

Description of the proposal

O'ylashimcha,maktablarda diniy ta'limotni ham yo'lga qo'yilishi o'quvchilarning tarbiyasini yanada go'zallashishiga hech shubham yo'q.Ta'lim bor joyda,avvalo,tarbiya bo'lmog'i kerak.

Relevance of idea / proposal

Din bu insonni yana xulqli va yanada pokiza qiladi.Demak,bunday insonlardan hech qanday yomonlik chiqmaydi,o'qituvchiga hurmat yanada ortadi.Bu esa albatta ta'lim sifatini oshishiga olib keladi.

Possible ways to implement the idea / proposal

Maktablarda ham fanlar kesimida diniy darslarni ham yo'lga qo'yish kerak.Bu darslarni oddiy o'qituvchilar emas,balki,dindan xabari bor din peshvolari o'tishi kerak.

Comments (0)

No comments