Идеи в сфере народного образования Beta

Tarbiya sifatini oshirish

Описание предложения

O’quvchilarning tarbiyasi yaxshilash va Ishsiz pedagog xodimlar ish bilan taminlash

Целесообразность идеи / предложения

O’quvchilarning tarbiyasi yaxshilash va Ishsiz pedagog xodimlar ish bilan taminlash

Возможные пути реализации идеи / предложения

Xalq ta'limi vazirligi va Moliya vazirligi bilan kelishilgan holda ayrim maktablarda tajriba o'tkazish

Комментарии (0)

Нет комментариев