Ideas in the field of public education Beta

Tarbiya sifatini oshirish

Description of the proposal

O’quvchilarning tarbiyasi yaxshilash va Ishsiz pedagog xodimlar ish bilan taminlash

Relevance of idea / proposal

O’quvchilarning tarbiyasi yaxshilash va Ishsiz pedagog xodimlar ish bilan taminlash

Possible ways to implement the idea / proposal

Xalq ta'limi vazirligi va Moliya vazirligi bilan kelishilgan holda ayrim maktablarda tajriba o'tkazish

Comments (0)

No comments