Идеи в сфере народного образования Beta

Укитувчиларни бахолаш системасмаси

Описание предложения

Шу асосан Олий талим даги укитувчиларга корупциядан кайтариш учун студентларга укитвучиларни бахолашни йулга куйиб берилар, асосан коррупционер укитувчиларни жиловлашни бир йули день биламан. Мисол агар укитувчи паст балл олса укитиши паст булса бечора студент лар кийналмасин (пулга сессия йопиб) укитувчиям маълум микдорда ойлигидан кесилсин.

Целесообразность идеи / предложения

.

Возможные пути реализации идеи / предложения

Ягона бир илова мисол moodle дан бахолаш система кушилсин ва бу тулик анонимликда булсин

Комментарии (0)

Нет комментариев