Идеи в сфере народного образования Beta

Singapur ta'limidan andoza

Описание предложения

Hozir ma'lumot bermoqchi bo'lgan g'oyam shundan iboratki, har bir fan o'quv dasturiga musobaqa metodini kiritish. Kundalik darslarning 90%ini musobaqa tarzida o'tkazish.

Целесообразность идеи / предложения

Berayotgan g'oyam maqsadga muvofiq bo'lib tal'lim tizimining 100% o'sishiga olib keladi.

Возможные пути реализации идеи / предложения

Barcha fanlar o'quv dasturi va darsliklariga musobaqa shaklidagi o'yin va boshqotirmalar bilan boyitish. https://yandex.uz/video/preview/?filmId=9993522428357298758&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM_pIK7ghGw4&text=Singapore's%2021st-Century%20Teaching%20Strategies%20(Education%20Everywhere%20Series)&path=sharelink

Комментарии (0)

Нет комментариев