Ideas in the field of public education Beta

Singapur ta'limidan andoza

Description of the proposal

Hozir ma'lumot bermoqchi bo'lgan g'oyam shundan iboratki, har bir fan o'quv dasturiga musobaqa metodini kiritish. Kundalik darslarning 90%ini musobaqa tarzida o'tkazish.

Relevance of idea / proposal

Berayotgan g'oyam maqsadga muvofiq bo'lib tal'lim tizimining 100% o'sishiga olib keladi.

Possible ways to implement the idea / proposal

Barcha fanlar o'quv dasturi va darsliklariga musobaqa shaklidagi o'yin va boshqotirmalar bilan boyitish. https://yandex.uz/video/preview/?filmId=9993522428357298758&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM_pIK7ghGw4&text=Singapore's%2021st-Century%20Teaching%20Strategies%20(Education%20Everywhere%20Series)&path=sharelink

Comments (0)

No comments