Xalq ta'limi sohasidagi g'oyalar Beta

WEB dasturlash sohasini rivojlantirish maktab tizimiga kiristish

Gʻoya tavsifi

WEB dasturlash sohasini rivojlantirish va maktab tizimiga kiristish.Maktab fanlariga bu loyiha kiritilsa o'quvchilar maktabni bitirguncha malakali bo'lishadi hozirgi kunda IT sohisa rivojlana boshlayapti.

Gʻoya/taklifning maqsadga muvofiqligi

WEB dasturlash sohasini rivojlantirish va maktab tizimiga kiristish.Maktab fanlariga bu loyiha kiritilsa o'quvchilar maktabni bitirguncha malakali bo'lishadi hozirgi kunda IT sohisa rivojlana boshlayapti.

Gʻoya/taklifni amalga oshirish yoʻllari

Agar WEB dasturlash sohasi maktab fanlariga 7-sinfdan boshlab tushuncha berilsa maktab o'quvchilariga tushunarliroq bo'ladi

Izohlar (0)

Izohlar yo'q