Xalq ta'limi sohasidagi g'oyalar Beta

10-sinf o’quvchilari uchun “Jahon tarixi” fanidan elektron darslik

Gʻoya tavsifi

Dars sifatini yanada yaxshilash, Masofadan turib o’qitishni takomillashtirish

Gʻoya/taklifning maqsadga muvofiqligi

Ushbu elektron darslik dars vaqtida, darsdan tashqari vaqtda, internet orqali masofadan turib o’qitishga mo’ljallangan bo’lib o’quvchilarni yanada bilimini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari: - Xalq ta’limida AKT ni yanada rivojlantiradi. - Dras sifatini yanada yahshilaydi. - O’quvchilarni bilimini oshirib , uni mustaxkamlashga yordam beradi. - O’qituvchiga yordamchi vositaga aylanadi.

Gʻoya/taklifni amalga oshirish yoʻllari

Uni DVD diskka ko’chirolmaydigan qilib yozib do’konlarga qo’ysa bo’ladi. Internetga- o’yinlarini, tovushlarini, animatsiyalarini va video lavhalarini o’rnatib yoki elektron dasrslikni butunligicha qo’ysa bo’ladi. Bundantashqari uni to’g’ridan to’g’ri internetga bog’lab foydalansa xam bo’ladi. Elektron darslik internetga bo’g’langanda, DVD diskka yozilgan elektron darslik singagi, foydalanuvchiga hech qanday muammo tug’dirmaydi.

Izohlar (0)

Izohlar yo'q