Xalq ta'limi sohasidagi g'oyalar Beta

Smart diary

Gʻoya tavsifi

Kundalik

Gʻoya/taklifning maqsadga muvofiqligi

Planshet

Gʻoya/taklifni amalga oshirish yoʻllari

Ishlatish uchun qulay

Izohlar (0)

Izohlar yo'q