Xalq ta'limi sohasidagi g'oyalar Beta

Kompyuter o`yinlarida kimyo

Gʻoya tavsifi

Alkimyogar 1" "Alkimyogar 2" "Alkimyogar 3" va davomli tuzilishi nazarda tutilgan mobil hamda kompyuter o`yinlari bo`lib o`quvchi qobiliyatiga ko`ra o`yinni internet manbalaridan yuklab olishi yoki nazariy bilimi sustroq bo`lsa har bir yuklanishi nazarda tutilgan o`yinni zamirida yaratilgan kimyo fanini qiziqarli,nazariy,amaliy tushunchalar asosida tushuntirilgan ,mantiqiy savollar va ularning izohlari aytib o`tilgan videoli darslarni yuklab tushuncha hosil qilgach,so`ngra "Alkimyogar" o`yinini yuklab olib o`yinni qiynalmasdan o`ynashi mumkin

Gʻoya/taklifning maqsadga muvofiqligi

Bu g`oya Oʻzbekiston taʼlim tizimida 2021-2022 oʻquv yilidan boshlab 5-sinflarda tabiiy fanlarni oʻzida jamlagan Tabiiy (SCIENCE) fani,darsdan so`ng o`quvchilar vaqtini unumli o`tkazishi,hamda bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilar tabiiy savodxonligini oshirish maqsadida tayyorlandi O`quvchilar darsdan bo`sh vaqtida buzg`unchi g`oyalar asosida yaratilgan o`yinlar bilan mashg`ul bo`lgandan ko`ra yakka tartibda yoki jamoa bo`lib bu o`yinni o`ynashganda ham tabiiy savodxonligi oshadi,shuningdek o`yin so`ngida bosqichlardan o`ta olgan jamoa yoki ishtirokchi O`zbekiston bayrog`ini ko`tarishi o`quvchining kelajakka ishonch,ertangi kunga intilish h

Gʻoya/taklifni amalga oshirish yoʻllari

Internet manbalarida yuklab Fan to`garaklarida joriy etish

Izohlar (0)

Izohlar yo'q