Xalq ta'limi sohasidagi g'oyalar Beta

O'qituvchilar nutqiy savodxonligini oshirish

Gʻoya tavsifi

O'qituvchilar nutqiy savodxonligini oshirish uchun o'qituvchilardan davriy ravishda boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan diktant, yuqori sinf ustozlaridan insholar olib borish, shu asosda ustozlar o'rtasida turli tanlovlar tashkil etish.

Gʻoya/taklifning maqsadga muvofiqligi

Bu g'oyamni maqsadga muvofiqligi shundan iboratki, pedagoglarimizning ko'pchiligi matn yozishda ko'plab xatolar qiladilar. Bu narsa o'quvchilar savodi pasayishiga olib keladi. Shuning uchun ustozning o'zi avvalo bexato yoza olsin.

Gʻoya/taklifni amalga oshirish yoʻllari

Yozilishi qiyin bo'lgan so'zlar, o' va u harflar, x va h harflar imlosidan olish kerak.

Izohlar (0)

Izohlar yo'q