Xalq ta'limi sohasidagi g'oyalar Beta

O'qituvchilarning o'z ustilarida ishlashlariga sharoit yaratish orqali ta'lim sifatini oshirish

Gʻoya tavsifi

O'qituvchilarning o'z ustilarida ishlashlariga sharoit yaratish orqali ta'lim sifatini oshirish

Gʻoya/taklifning maqsadga muvofiqligi

O'qituvchilarning o'z ustilarida ishlashlariga sharoit yaratish orqali ta'lim sifatini oshirish

Gʻoya/taklifni amalga oshirish yoʻllari

O'qituvchilarning o'z ustilarida ishlashlariga sharoit yaratish orqali ta'lim sifatini oshirish

Izohlar (0)

Izohlar yo'q