Xalq ta'limi sohasidagi g'oyalar Beta

Мактабларда замонавий бошқарувни йўлга қўйиш ва сифат менежменти

Gʻoya tavsifi

Мактаблар бошқарувида сифат менежментини жорий қилиш, бошқарувни концептуал ўзгартириш

Gʻoya/taklifning maqsadga muvofiqligi

Мактабда бошқарувни ислоҳ этиш ва замонавий стандартлардан фойдаланиш халқ таълими соҳасини ривожлантиришнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

Gʻoya/taklifni amalga oshirish yoʻllari

Таклифлар бошқарув кадрларини қайта тайёрлаш ва бошқарув стандартлари бўйича аниқ кўрсатмалар ишлаб чиқиш орқали амалга оширилади.

Izohlar (0)

Izohlar yo'q