Идеи в сфере народного образования Beta

Ta`lim tizimini innovatsion bosqichga olib chiqish.

Описание предложения

1. O`zbekistonda boshlang`ich va o`rta ta`lim bo`lgan maktablardagi o`quv tizimini innovatsion tizim bilan ug`unlashtirish. 2. O`rta ta`limda tahsil olayotgan yoshlarni innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish bo`yicha yaxlit tizim yaratish. 3. Yoshlarni o`rta ta`limni o`zidayoq biror bir kasb yoki hunarga bo`lgan qiziqishlarini yuzaga chiqarish va usbhu qiziqishlari bo`yicha yo`naltirish.

Целесообразность идеи / предложения

Hozirgi zamon jahonda keng qo`llanib kelayotgan ta`lim tizimlaridan kelib chiqib O`zbekiston yashlarini ham jahon talab darajasidagi yetuk kadr sifatida manan yetuk, aqlan teran va jismonan baquvvat qilib shakllantirish.

Возможные пути реализации идеи / предложения

Dastlab sinov tariqasida. So`ng agar sinov ijobiy natija bersa bosqichma bosqich amaliyotga taqbiq etish.

Комментарии (0)

Нет комментариев