Идеи в сфере народного образования Beta

Informatika va axborot texnologiyalari darsligi bo'yicha taklif

Описание предложения

Taklif PDF fayl shaklida havola etilmoqda!

Целесообразность идеи / предложения

Ilovada bayon etilgan!

Возможные пути реализации идеи / предложения

Nashrga tayyorlanayotgan darslik mavzularini chuqur qayta ko'rib chiqish.

Комментарии (0)

Нет комментариев