Ideas in the field of public education Beta

Informatika o‘qituvchilarining maoshini oshirish, darsdan tashqari qo‘shimcha yuklamalarni kamaytiri

Description of the proposal

Informatika o‘qituvchilar yangilangan darsliklardagi ma’lumotlar, dasturlar, dasturlash bo‘yicha markazlashgan, imtiyozli malaka oshirish kurslariga muhtoj. Bundan tashqari, ular Xt.uzedu.uz, Kundalik, Emis kabi internet bazalarini qo‘shimcha, tekinga yuritmoqdalar. Shuning uchun ularning o‘z ustida ishlashga vaqtlari, turli dasturlash bo‘yicha o‘quv kurslariga qatnashishga mablag‘lari yo‘q

Relevance of idea / proposal

Informatika o‘qituvchilarining o‘z ustida ishlashiga va ta’lim sifatining oshishiga sabab bo‘lardi

Possible ways to implement the idea / proposal

Maktablarga Kundalik.com, Xt.uzedu.uz kabi tizimlar bilan ishlovchi xodimlarga shtatlar berilishi yoki informatika fani o‘qituvchilarining ushbu qo‘shimcha ishlar bilan shug‘ullangani uchun ustamalar belgilanishi zarur

Comments (0)

No comments