Ideas in the field of public education Beta

Ta’limda korrupsiyaga qarshi kurashish va ta'lim sifatini oshirish

Description of the proposal

Ta’limda korrupsiyaga qarshi kurashishni aniq mexanizmini yaratmas ekanmiz, bu sohada qancha boshqa islohotlar qilsak ham, oliyjanob Farmon va Qonunlar chiqarsak ham, sohani rivojlantirish uchun byudjetdan qancha-qancha mablag‘lar ajratsak ham samara bermaydi.

Relevance of idea / proposal

Yurtimizda ta’lim tizimi bejizga eng korrupsiyalashgan sohalar qatoriga kirib qolmagan.Kejalagimiz tayanchi bo’lgan ta’lim sohasi uchun bu holatlar juda uyatliydir. Shu sababliy ta'lim sifatini oshirish xozirgi kunda eng dolzarb vafifalardan bo'lib qolmoqda.

Possible ways to implement the idea / proposal

Hozirda maktablarda kuzatuv kengashi degan, hech o‘rni yo‘q keraksiz ishlamaydigan kengash bor. Taklifim xuddi shunga o‘xshash kengashlarni SHXTB, TXTB miqyosida tashkil etilib, bu kengash a’zolari pedagog o‘qituvchilardan tashkil etish.

Comments (0)

No comments