Ideas in the field of public education Beta

Maktabda tarbiya dars soatlarini yo'lga qo'yilishi.

Description of the proposal

Umum ta'lim maktablarida 9,10,11-sinf o'quvchilariga tarbiya darslarini o'tilishi.

Relevance of idea / proposal

Tarbiya darslarining yuqori sinf o'quvchilariga darslik sifatida qo'yilishi, avvalombor bu oliy ma'lumotli amaliy psixologiya fakultetini bitirgan psixologlarga dars soatlarini taqsimlab berilishi o'quvchida oilaga va ustozga bo'lgan psixologik jixatdan o'z qo'polligi bilan darsga halaqit qilayotgan o'quvchilarni tartibga kelib bilim olishga o'z fikrini qaratgan bo'lar edi.

Possible ways to implement the idea / proposal

Tarbiya dars soatlarini yuqori sinf o'quvchilariga yani 9, 10, 11- sinf o'quvchilariga o'tilsa milliy qadriyatlarimizga rahno solmagan holda oila muqaddasligini psixologik tarafdan anglashiga yordamchi bo'ladi.Bizga ma'lumki bolalarda erta uyg'onishni oldini olish bir muncha qiyinchiliklarga olib kelmoqda va uning oqibatida turli bo'lmag'ur tarmoqlarda axloqsiz holatlarni uchrashiga o'quvchida tushuncha hosil bo'lishi uchun Tarbiya darslarini o'tilishi maqsadga muofiq ravishda bo'ladi.

Comments (0)

No comments