Ideas in the field of public education Beta

Maktabda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda mutaxxasislarga dars taqsimoqtining ahamiyati.

Description of the proposal

Maktabda mutaxxasislarga dars taqsimoqti vakolati maktab direktori zimmasidan yuqori organlarga olib beriladi. Darslar DTM ga topshirgan test sinovlaridan olgan ballariga qarab taqsimlanadi. Ortiqcha o'qituvchilar markazlashgan zaxira kadrlar hisobiga olinadi yoki kadrlar yetishmaydigan maktablarga yuboriladi.

Relevance of idea / proposal

Kadrlar o'rtasida sog'lom raqobatni yuzaga keltiradi, kadrlarni o'z ishiga ma'suliyati oshadi.

Possible ways to implement the idea / proposal

Taklifni amalga oshirish uchun; DTMdan erishgan ballari, o'quv yili uchun tavsiya etilgan dars jadvali(setkasi), o'qituvchilar haqida ma'lumot. Amalga oshirish uchun Tuman XTB da kadrlar bilan ishlash guruhi tashkil etiladi. Guruh ma'sul, ma'lakali mutaxxasislar vao‘jamoatchilik asosida tumanning bir nechta joylarida tashkil etilishi mumkin. !Saytda belgilangan joylar kamlgi bois g'oyaning ba'tafsil mohiyati va 6 7 ta qo'shimcha takliflar bayon etiladi. Mento'rayev Hamid. 27-maktab o'qituvchisi. +998915168943 +998915146696

Comments (0)

No comments