Ideas in the field of public education Beta

Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi

Description of the proposal

Zamonaviy maktab va maktablar infratuzilmasini takomillashtirish, taʼlim sifatini yaxshilash, o`qituvchilar malakasi va maqomini oshirish, innovatsiya va texnologiya, oʻquvchilarning tarbiyasini oshirish.

Relevance of idea / proposal

Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovi o'qituvchilarning mahoratini oshirish uchun zamonaviy maktab va maktablar infratuzilmasini takomillashtirish, taʼlim sifatini yaxshilash, o`qituvchilar malakasi va maqomini oshirish, innovatsiya va texnologiya, oʻquvchilarning tarbiyasini oshirish.

Possible ways to implement the idea / proposal

Buning uchun tajribali o`qituvchilar zamanoviy axborot texnologiyalari va zaruriy texnik qurollar yordamida amalga oshir mumkin.

Comments (0)

No comments