Ideas in the field of public education Beta

Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi

Description of the proposal

Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovi o'qituvchilarning mahoratini oshirishga xizmat qilmoqda.

Relevance of idea / proposal

Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovi o'qituvchilarning mahoratini oshirish uchun onlayn test shaklida toyorgarlik bosqichi amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Possible ways to implement the idea / proposal

Onlayn taest shaklida toyorgarlik bosqichi amalga oshirilishi har yili o'tkazilsa o`qituvchilarning malakasi oshadi.

Comments (0)

No comments