Ideas in the field of public education Beta

Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi

Description of the proposal

Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovi o'qituvchilarning mahoratini oshirishga xizmat qilmog'i lozim.

Relevance of idea / proposal

Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovi o'qituvchilarning mahoratini oshirishga xizmat ko'satishi kerak.

Possible ways to implement the idea / proposal

Tanlovning barcha bosqichlarida yogona tanlangan shartlardan ochiq dars o'tish bosqichi tanlovida o'tkazishni taklif eteman

Comments (0)

No comments