Ideas in the field of public education Beta

Maktab hududida o'quvchilar va maktab xodimlari ni internet bilan ta'minlash

Description of the proposal

Maktab hududida o'quvchilar va maktab xodimlari ni internet bilan ta'minlash

Relevance of idea / proposal

Maktab hududida o'quvchilar va maktab xodimlari ni internet bilan ta'minlash

Possible ways to implement the idea / proposal

Maktab hududida o'quvchilar va maktab xodimlari ni internet bilan ta'minlash

Comments (0)

No comments