Ideas in the field of public education Beta

Nogronligi bo'lgan yoshlarni online masofadan o'qitish

Description of the proposal

Nogronligi bo'lgan yoshlarni oliy ta'limga tayyorlov kurslariga online masofadan turib tayyorlanishlari uchun yangi masofaviy o'qitish tizimini joriy qilish.

Relevance of idea / proposal

Bu o'qitish tizimi orqali nogronligi bo'lgan yoshlarni oliy ta'limga kirib o'zlari qiziqqan sohaning egalari bo'lishlari mumkin. Shu bilan birga ularni jamiyat va davlatimizga o'z hissalarini qo'shishlari imkoniyat bo'ladi.

Possible ways to implement the idea / proposal

Mani fikrimcha nogronligi bo'lgan yoshlarni bilim olishlari uchun online dastur yaratish zarur. Bu dastur nogronligi bo'lgan yoshlar sog'ligi sabab oliy ta'limga kirishlariga tayyorlov kurslariga bora olmagan taqdirda uydan turib ham bilim olishlariga imkon yaratadi.

Comments (0)

No comments