Ideas in the field of public education Beta

Dars taqsimotini tog`ri taqsimlash

Description of the proposal

Taklifimning mazmuni shundan iboratki Xalq ta`limi vazirligining Moliya Vazirligi va Sog`liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda qabul qilgan qo`shma 3271-sonli qarorining 15-bandining 12-kichik xat boshiga asosan pedagogik yo`nalishi bo`yicha magistr o`qituvchilar bakalavr oliy pedagogki ma`lumotli o`qituvchilardan ko`proq dars olish huquqiga egaligi ko`rsatilgan mana shu vaziyatda bir xatolik bor masalan kimdir 4 yil Qishloq xo`jaligida o`qib bakalavr diplom olsa keyin Nizomiy Unverstetga 2 Yil Magistraturaga Tarixga topshirib bitirib kelsa u 4 yillik bakalavr oliy pedagogik toifasiz yaniy maktabda ish boshlaganiga endi bir yil bo`lgan oqituvchidan dars olishda ustunlikka ega deganimi

Relevance of idea / proposal

Kelgusida turli xil noxushliklarni ijtimoiy adolatsizliklarni oldi olingan bo`ladi

Possible ways to implement the idea / proposal

Xalq ta`limi Vazirligi bu 3271-sonli qarorni qayta ko`rib chiqish lozim

Comments (0)

No comments