Ideas in the field of public education Beta

Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot!!!

Description of the proposal

Psixologiya fanini dars soatlari tarkibiga kechiktirmasdan kiritish zarurligi.

Relevance of idea / proposal

Psixologiya fanini dars soatlari tarkibiga kiritilishidan asosiy maqsad: - o'quvchilar ruhiyatida, organizmida yuz beradigan o'zgarishlar haqida ilmiy asoslangan tushunchalar berish. To'g'ri tavsiyalar berish, yo'naltirish. - shaxsiy, kasbiy, ta'lim olish davridagi muammoli vaziyatlarda psixologik tavsiyalar berish, profilaktik va korreksion ishlarni olib borish - tarbiyadagi bo'shliqlarni bartaraf etish - hurmat, axloq, iroda, tartib kabi tushunchalarni tizimli singdirib, o'zbek xalqi kelajagini, milliy o'zligini saqlab, rivojlantirish.

Possible ways to implement the idea / proposal

Huquqiy asosni yaratish, qonun xujjati ishlab chiqish

Comments (0)

No comments